top of page
Bridge Construction

OM OSS

VAD, HUR OCH VAR
ONconstruction är ett på nytt startat verksamhetsområde under Agent Krook Ab som verkar på den svenska marknaden med fokus på försäljning och
montering av balkongräcken i samarbete med producenter och företag runt Östersjön.

HISTORIA
Företaget startade 2022 och började söka efter tillverkare av balkongräcken i stål och av företag intresserade av montage av balkongräcken till projekt på den svenska marknaden.

VÄRDEN
ONconstruction är ett varumärke under Agent Krook. Företaget främjar transparens, effektiv allokering av resurser och agerar endast enligt rättsstatsprincipen. Affärer ska göras på ett ärligt och sanningsenligt sätt i all affärsverksamhet. Vi tror att chefer strävar efter att vara hedervärda och uppriktiga oavsett omständigheterna och kommer att kämpa för sin tro oavsett situation eller press
.

 
bottom of page