top of page
Bridge Construction

OM OSS

HUR OCH VAR

Agent Krook erbjuder bygg- och reparationstjänster i samarbete med företag runt Östersjön, som vill verka på den svenska marknaden, till små - mellanstora projekt. Företaget tillhandahåller försäljningstjänster

som vill verka i södra Sverige.

HISTORIA

Sedan 2016 har Agent Krook huvudsakligen verkat i de södra delarna av Sverige, men har sedan 2022 nya affärsmål som involverar inte bara Norden utan även regioner runt Östersjön. 

VÅRA VÄRDERINGAR

Agent Krook främjar transparens, effektiv allokering av resurser och agerar endast i rättsstatsprincipen. Affärer ska göras på ett ärligt och sanningsenligt sätt i all affärsverksamhet. Agent Krook tror att chefer strävar efter att vara hedervärda och uppriktiga oavsett omständigheterna och kommer att kämpa för sin tro oavsett situation eller press.

 

bottom of page